Tuinfeest aanvragen

U wilt een tuinfeestje organiseren in onze speeltuin, dat kan mits wij dat goedkeuren na ontvangst van een volledig ingevuld formulier. Na ontvangst zullen wij u uitnodigen om gezamelijk e.e.a. door te spreken en de kosten met u door te nemen. U dient tevens onze spelregels hiervoor door te nemen, deze staan hieronder.

 • Voor het geven van feestjes in onze speeltuin zowel tijdens als na de reguliere openingstijden dient u toestemming te hebben van het bestuur. Hiervoor wordt van u een bijdrage verwacht.
 • Er wordt geen alcohol genuttigd of zelfs meegenomen in de speeltuin.(let op basketbal- en voetbalveld horen ook bij speeltuin)
 • Drugs is een slecht ding voor de mens, maar wilt u het toch gebruiken dan zeker NIET in onze speeltuin.
 • Barbeque’n is toegestaan maar alleen met een elektrische of gas barbecue. (Geen kolen)
 • Bij evenementen en feestjes dient u dusdanig met het veld om te gaan dat dit niet beschadigd.
 • Ingeval van een evenement of feestje welk tot na de reguliere sluitingstijd van onze speeltuin doorgaat is de uiterste eindtijd 20.00 uur (Zo 18 uur). Hier is geen enkele discussie over mogelijk !
 • Als u muziek via ons heeft geregeld dan is alleen onze Discjockey bevoegd om de apparatuur te bedienen en niemand anders, gebruikt u een eigen installatie dan dient het geluidsniveau op een dusdanig niveau te zijn dat niemand daar last van heeft.
 • Eventuele andere speeltuin gebruikers mogen generlei hinder van uw groep ondervinden.
 • Fietsen en honden zijn ten alle tijden verboden op het terrein, fietsen in de stalling en honden vastgebonden buiten het hek.
 • De bebossing is verboden toegang voor iedereen, de speeltuin is groot genoeg om daar te spelen.
 • U kunt van ons stroom gebruiken tegen betaling van een tarief.
 • U dient ten alle tijden aanwijzingen van onze vrijwilligers op te volgen.
 • Als u het terrein verlaat dient u dit schoon en opgeruimd achter te laten.
 • Bij enige overtreding van een regel wordt u vriendelijk verzocht het terrein te verlaten.

 

Uiterste eindtijd is 20 uur en op de zondag 18 uur !