Aanmelden pasen 2019

Middels dit formulier kunt u uw kinderen (maximaal 5 per formulier) aanmelden voor het eieren zoeken. Deelname is geheel gratis. Wij vragen u hierom zodat wij enigzins een inzicht hebben/krijgen in wat wij qua aantallen kunnen verwachten en hoe wij dan e.e.a. moeten gaan inrichten.  Wij zullen verdere mededelingen hierover op onze facebook pagina gaan doen zodat u op de hoogte kunt blijven maar een ding dient u al vast te onthouden, de aanvang is zondag 21 april om 12 uur voor de kids vanaf 6 jaar en 14 uur tot 6 jaar.

Alle info die u ons geeft middels deze aanmelding wordt alleen gebruikt ter voorbereiding en opzet van het gebeuren, daarna wordt alles vernietigd. Door ons wordt geen enkele informatie over personen en kinderen doorgegeven aan anderen.

Indien nodig kunnen wij u bereiken, uiteraard doen wij hier verder niets mee!

U kunt hier maximaal 5 kinderen aanmelden, betreft het meer kinderen dan dient u nog een volgend formulier in te vullen.

Door het invullen en versturen van dit formulier gaat u automatisch akkoord met het door ons gebruiken van fotomateriaal op onze website en/of ter promotie.
reCAPTCHA is required.

Zodra u het formulier heeft verstuurd ontvangt u na enkele tellen een mail van ons (dat gaat automatisch) met daarin een opgave van deze aanmelding en nog wat meer informatie.

Deze mail wordt verzonden via ons mailadres: info@schateiland-lelystad.nl

Zet dit mailadres als vertrouwd in uw adresboek zodat u niets hierover zult missen, wij versturen in principe alleen de aanmeldingsmail en daarna niets meer, in deze mail krijgt u dan ook gelijk alle benodigde info welke wij nodig achten en wij roepen u dan ook op om die mail aandachtig te lezen.