Aanmelden is gesloten. De aanvang is nabij en wij gaan voorbereiden en dus wordt onze mail even niet bekeken. Wilt u toch meedoen houdt u dan aan de tijden en komt u gewoon naar de speeltuin. 6 tot 13 jaar start om 12 uur en 0 tot 6 jaar om 14 uur. Elke groep verzamelt voor de hoofdpoort.