Al maanden zijn wij in gevecht met deze gemeente voor wat betreft de subsidie voor onze activiteiten. Daar waar normaal een aantal weken voor staat doen ze gewoon soms wel het dubbele qua tijd over en ondertussen zitten wij, en jullie natuurlijk, in onzekerheid. Maar goed de subsidie aanvraag is afgewezen en ons uiteindelijk bezwaar is dat natuurlijk ook. De gemeente is van oordeel dat wij onze subsidie hiervoor al jaren onrechtmatig hebben gehad en dat wij dat moeten betalen uit de subsidie aanvraag voor het beheer van de speeltuin, die aanvraag omvat het bedrag van 8000 € (meer kan er uit dat potje niet verkregen worden) en daarvan kunnen wij net aan de huur die wij voor het gebouw moeten betalen en de stroom rekening voldoen en dan is dat op. Dus helaas geen activiteiten die veel geld kosten.

Als bestuur vinden wij het natuurlijk jammer dat een gemeente die onze stichting hiervoor heeft aangesteld ook zo behandeld, opmerkingen zijn bijv. “dan ga je toch bij een fonds geld lospeuteren”, ja natuurlijk maar is dat onze taak of die van hun. Zij willen dat wij voor hun werkzaamheden verzetten en dat doen wij met liefde maar dan moeten zij dan wel zorgen dat wij dat kunnen doen, oftewel geld op tafel leggen.

Wij houden onze planning aan zoals die gemaakt is en per activiteit bekijken of dat financieel haalbaar is en dan uitvoeren, daarvan wordt ruim op tijd dan e.e.a. bekendgemaakt via onze facebook pagina.

Mocht de gemeente zich toch nog bedenken, iets wat wij niet verwachten, dan starten wij alles gewoon weer op.