Huisregels speeltuin

 • Hier spelen kinderen dus gebruik en/of bij u hebben van alcohol en drugs is verboden. Roken is verboden, wij zijn een speeltuin en gaan zuinig om met uw kinderen.
 • Onze speeltoestellen (met uitzondering van het “ouderentoestel”) zijn gebouwd voor kinderen en kunnen derhalve de belasting door ouderen op den duur niet aan, laat daarom het gebruik hiervan s.v.p. aan de kinderen over.
 • Door de gehele speeltuin staan er prullenbakken, gooi uw afval hierin en niet op het terrein. Wij hebben er geen moeite mee om de speeltuin schoon te houden, maar het is leuker als u zelf daaraan meewerkt.
 • Wij zijn het zat om steeds maar weer schillen van zonnepitten op te ruimen dus deze zijn tegenwoordig verboden. Wilt u die toch nuttigen dan doet u dat ergens anders, wij nemen ze in beslag.
 • Bosjes, bomen en struiken zijn ter decoratie, dit zijn dus geen speelruimtes en of klimtoestellen. Wijs uw kinderen hierop s.v.p.
 • In onze speeltuin spelen kleine kinderen en daarom is het verboden voor fietsen, zowel fietsend als lopend. Hiervoor hangen op onze hekken de bekende borden maar deze worden nog teveel genegeerd en voor die reden sluiten wij vaak het hek bij het voetbalveld.
 • Spelen is leuk en dus ook met water, echter het vullen van waterpistolen in onze toilet ruimte is verboden. Bij drukte doen wij het veelal vanzelf maar indien niet vraag erom bij onze medewerker/ster en zij plaatsen dan een waterbak buiten hiervoor.
 • Het is al eens vermeld maar wij doen er alles aan om onze speeltuin netjes en veilig te houden maar zonder uw medewerking zal dit niet altijd lukken. Hou dus s.v.p. ook zelf de speeltuin schoon en bij onveilige situaties waarschuwt u onze medewerker/ster.
 • Door u zelf georganiseerde feestjes zijn mogelijk in onze speeltuin maar dit dient u echter wel vooraf in overleg met ons bestuur te doen en is dus zonder toestemming niet toegestaan.
 • Barbequeën is toegestaan mits u gebruik maakt van een gas of elektrische barbeque. Kolen gebruik is ten strengste verboden.
 • Als laatste willen wij u er graag op wijzen dat u en uw kinderen welkom zijn in onze speeltuin maar dat u dat wel bent op uw eigen verantwoording.

Het bestuur.