Skip to content

Adres:

Schateiland is te vinden in de Waterwijk aan de Voorstraat 503 (achter de sporthal) Lelystad

Ons telefoonnummer is 0320-258089 (neemt u het ons echter niet kwalijk als wij niet opnemen)

Wij zijn ingeschreven bij de KvK: 39077798

Ons bankrekeningnummer voor donaties is: NL21INGB0009184669

Ons algemene e-mail adres is: info@schateiland-lelystad.nl

Wilt u een aanvraag doen voor een kinderfeest o.i.d. of u aanmelden als vrijwilliger dan kunt u telefonisch een afspraak maken of u kunt dit doen middels ons webformulier

Route planner

Routebeschrijving

opties weergeven Verberg de opties

Openingstijden

De speeltuin zelf is altijd open, dus u kunt altijd naar binnen om met uw kinderen te gaan spelen. Tussen kerst en oud en nieuw is de speeltuin helemaal gesloten dit is i.v.m. schade door vuurwerk.

De openingstijden van de winkel en toilet zijn:

Woensdag van 13:00 tot 16:00 uur en zaterdag en zondag van 12:30 uur tot 16:30 uur.

NIEUW!

Er is nu de mogelijkheid om lekker binnen te zitten om te genieten van Uw hapje of drankje. Van huis mee gebrachte eten of drinken mag hier niet genuttigd worden.

Mocht het een dag slecht weer zijn dan zult u begrijpen dat wij net als u lekker thuis blijven !

Steun de speeltuin

Zoals u weet is de speeltuin gratis toegankelijk en zijn ook al onze activiteiten kosteloos maar dat neemt natuurlijk niet weg dat het runnen van de speeltuin en organisatie van onze activiteiten niks kosten.

Het onderhouden van de speeltuin en de diverse activiteiten kosten wel degelijk geld, dat geld komt o.a. uit het papier inzamelen wat wij 1x in de maand doen in de Waterwijk, de verkoop van allerlei snoep en drinken in ons winkeltje maar dat is niet voldoende om alles te financieren en daarom is uw hulp ook nodig.

Die hulp kan zijn:

 • Alles wat u nuttigt in de speeltuin in ons winkeltje te kopen i.p.v. bij de supermarkt
 • Zo af en toe wat in onze spaarpot te stoppen bij het raam van ons winkeltje
 • Door af en toe iets te doneren via onze donatie pagina, daar kunt u simpel via ideal een bedrag naar keuze aan ons overmaken.

Op die manier kunt u ons helpen alles wat wij doen mogelijk te maken en zo hopen wij nog vele jaren te kunnen zorgen voor het veilige speelplezier van uw kinderen of kleinkinderen.

Huisregels speeltuin

 • Het gebruik en/of bij u hebben van alcohol en drugs is verboden.
 • Honden zijn verboden.
 • Roken is verboden.
 • Zonnepitten zijn verboden.
 • Onze speeltoestellen zijn gebouwd voor kinderen, laat daarom het gebruik hiervan s.v.p. aan de kinderen over.
 • Gooi uw afval in de prullenbakken en niet op het terrein.
 • Bosjes, bomen en struiken zijn ter decoratie, dit zijn dus geen speelruimtes en of klimtoestellen.
 • Verboden voor fietsen en brommers, ook aan de hand.
 • Spelen is leuk en dus ook met water, echter het vullen van waterpistolen in onze toilet ruimte is verboden. Vraag bij onze medewerker/ster en zij plaatsen dan een waterbak buiten hiervoor.
 • Door u zelf georganiseerde feestjes zijn mogelijk in onze speeltuin maar niet zonder toestemming. De kosten voor afvalverwijdering komen dan voor uw rekening.
 • Spelen is op uw eigen verantwoording.

Het bestuur.

Ontstaan

Aan het eind van de negentiger jaren begon het gemis aan een echte speeltuin in de waterwijk nijpend te worden. Er zijn toen enkele onderzoeken gedaan naar de speelmogelijkheden van kinderen in de wijk, hetgeen resulteerde in een flink rapport met als uitkomst dat een volwaardige speeltuin geen overbodige luxe zou zijn. Na veel overleg van diverse personen en diverse instanties kwam uiteindelijk naar voren dat het braakliggend stuk grond toen de uitgelezen plek voor een grootschalige speeltuin zou kunnen zijn.

Een plan van opzet en het kosten plaatje moesten toen gemaakt worden en dat resulteerde in een begroting van ongeveer 1 miljoen. De provincie en gemeente hebben samen daarvan de helft voor hun rekening genomen door te putten uit de subsidie van het grote steden beleid. De andere helft werd samengebracht door donaties van bedrijven en akties door bewoners. Nadat dat was zekergesteld kon de realisatie beginnen en werd de speeltuin aangelegd en beplant en kon het geheel in gebruik genomen worden. Om de speeltuin te beheren is toen de stichting opgericht welke tot op de dag van vandaag die opdracht zo goed als mogelijk probeert uit te voeren.

Alle begin is natuurlijk moeilijk, als start heeft er een noodgebouw gestaan en werd de speeltuin beheerd door verschillende beheerders en vrijwilligers. Sinds enige jaren heeft de stichting het volledige beheer onder zich en zorgt de gemeente voor alle onderhoud.

In 2010 is het noodgebouw vervangen omdat het feitelijk onbewoonbaar was, het dak lekte en de muren waren aan het door rotten. De gemeente heeft dat gebouw toen vervangen door het huidge onderkomen waar wij als bestuur nog steeds trots op zijn. Tegelijk heeft de gemeente toen ook gelijk een aantal verbeteringen in de speeltuin gerealiseerd, zoals het vervangen van een paar toestellen, opnieuw te bestraten en het verwijderen van hinderlijke beplanting. Tevens is toen ook gelijk het voetbalveld veranderd en is het hardcourtveld aangelegd.

Dit relaas is natuurlijk maar een sumiere weergave van het geheel want het realiseren hiervan is zeker niet over een nacht ijs gegaan en heeft van velen de nodige tijd en inspanning gevraagd en daarom willen wij dan ook hier op deze plek al die personen bedanken voor hun inzet toen en een enkeling zelfs nu nog. En natuurlijk mogen wij alle vrijwilligers niet vergeten want zonder hun volkomen belangeloze inzet toen en nu zou de speeltuin er nooit zijn gekomen of zelfs zijn zoals die nu is.

Bedankt beste mensen !

Reklame maken

In overleg met de gemeente mogen wij nu beperkt reclame mogelijkheid aanbieden.

links

rechts

Ziet u uw reclame uiting al hier op een van deze hekken hangen dan is het zaak om ons een mailtje te sturen met uw contact gegevens en wij gaan u dan z.s.m. hierover benaderen om e.e.a. door te nemen.

Veiligheid

Veiligheid is bij ons een hoogstaand iets, we zien liever niet dat er in onze speeltuin ongelukken gebeuren alhoewel wij ons terdege realiseren dat dit niet voor 100 % te voorkomen is.

Echter wij doen er ons uiterste best voor om dit te voorkomen maar u als ouder heeft hier ook zeker een rol in door uw kinderen hierin te leiden.

Regelmatig controleren wij onze toestellen op gebreken en wanneer nodig wordt dit herstelt.

U als bezoeker van onze speeltuin dient wanneer u aanwijzingen krijgt van een van onze vrijwilligers/sters deze dan ook op te volgen.

Komt u gedurende uw verblijf in onze speeltuin een volgens u onveilige situatie tegen komt u dat dan terstond aan ons melden zodat wij daarin actie kunnen ondernemen om die situatie te verhelpen.

Zo vinden wij niet alleen veiligheid belangrijk bij ons maar is het net zo of zelfs nog belangrijker in de omgang met kinderen.

Wij ondersteunen de handleidingen en overige formulieren die zijn uitgegeven door het NOV.

logo-nov

Handleidingen, intentieverklaring en gedragscode kunt u via de linken hieronder bekijken.

Handleiding                               Intentieverklaring                                   Gedragscode

Ouders of kinderen die denken of vermoeden hiermee in aanraking te zijn gekomen kunnen zich melden bij onze vertrouwenspersoon, Anna Rijpsma van Welzijn Lelystad.

U kunt haar bereiken op haar telefoon 0643507210 of email: A.Rijpsma@welzijnlelystad.nl

Zij zal uw probleem vertrouwelijk met u opnemen en indien noodzakelijk daarnaar gaan handelen.

Privacy Statement

Stichting Schateiland Waterwijk, gevestigd aan Voorstraat 503, 8226KL Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://schateiland-lelystad.nl Voorstraat 503, 8226KL Lelystad +31320258089, info@schateiland-lelystad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Schateiland Waterwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en het aanmelden voor activiteiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Schateiland Waterwijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schateiland-lelystad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Stichting Schateiland Waterwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om aanmeldingen voor activiteiten te verwerken

Geautomatiseerde besluitvorming:

Stichting Schateiland Waterwijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Schateiland Waterwijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting Schateiland Waterwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(website account)

Ingevoerde data t.b.v. een websiteaccount, zoals naam, adresgegevens, telefoon en email.

Alle door u ingevoerde gegevens tijdens het aanmaken van een account op onze website worden bewaard totdat u besluit om uw account te verwijderen. Dit kunt u zelf in uw account overzicht na inloggen.

(aanmeldingen activiteiten)

Uw account gegevens en naam en leeftijd kinderen.

Alle door u aangeleverde gegevens middels een aanmelding voor een activiteit worden bewaard tot afloop van die betreffende activiteit, daarna worden deze vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Schateiland Waterwijk verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stichting Schateiland Waterwijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Schateiland Waterwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schateiland-lelystad.nl.

Stichting Schateiland Waterwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Stichting Schateiland Waterwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schateiland-lelystad.nl