.

 

 

 

Over ons

 

 

Adres:

Schateiland is te vinden in de Waterwijk aan de Voorstraat 503 (achter de sporthal)

Ons telefoonnummer is 0320-258089 (neemt u het ons echter niet kwalijk als wij niet opnemen i.v.m. drukte)

Ons algemene eMail adres is: info@schateiland-lelystad.nl

Wilt u een aanmelding doen voor een tuinfeest o.i.d. of u aanmelden als vrijwilliger dan dient u dit te doen middels ons webformulier, telefonisch wordt er NIETS aangenomen hiervoor.

Openingstijden:

Die vindt u hier.

Over ons:

Schateiland is DE speeltuin van Lelystad, vele kinderen en ouderen hebben de afgelopen jaren al gebruik gemaakt hiervan tot veel genoegen zoals wij vaak te horen krijgen maar wij kunnen dit niet bewerkstelligen zonder die vrijwilligers die hiervoor dagelijks aanwezig zijn om dit voor u mogelijk te maken.

Gedurende het seizoen (april t/m september) zijn zij dagelijks van 12 tot 17 uur aanwezig, dus u zult vast begrijpen dat er heel wat vrijwilligers nodig zijn om dit 7 dagen per week mogelijk te maken.

U als vaste bezoeker zult vast wel zien dat u dagelijks vaak dezelfde mensen ziet en dat geeft gelijk aan dat wij onderbezet zijn en dus komen wij graag in contact met mensen die ons hierbij in willen bijstaan. U dient dan wel tenminste een dag in de week hier tijd voor te hebben. Voelt u zich nu geroepen komt u dan eens vrijblijvend een kijkje nemen bij ons en hopelijk mogen wij u daarna in onze geweldige groep welkom heten.

beroepenplaatjes

Bent u die vrijwilliger die ons team wil komen versterken, meldt u dan nu hier aan.

Bestuur:

Schateiland is een stichting en beheerd voor de gemeente de speeltuin, de stichting wordt geleid door een bestuur wat bestaat uit:

Jan van der Beek 

Sandra van Oort

Vacature

Openingstijden

 

 

De speeltuin zelf is altijd open, dus u kunt altijd naar binnen om met uw kinderen te gaan spelen. Enigste uitzondering hierop is van kerst tot nieuwjaarsdag, afgelopen jaar was dat van 24 december tot en met 4 januari, toen ging de speeltuin helemaal op slot en was dus niet toegankelijk. Helaas moeten de goede onder de slechte lijden maar er wordt in deze periode nog teveel gesloopt door vuurwerk vandalen en wij willen graag in het nieuwe jaar nog wat om op te spelen overhouden.

Alleen gedurende het seizoen is er toezicht en in de tijden daarbuiten 2 x in de week iemand om de speeltuin op te ruimen, hieronder geven wij u aan wanneer wij er zijn.

Tijdens seizoen: April t/m September is ons gebouw elke dag van 12 tot 17 uur geopend.

Buiten het seizoen: Oktober t/m Maart is ons gebouw op woensdag en zaterdag van 13 tot ongeveer 15 uur geopend. (Hoofdzakelijk om de speeltuin op te ruimen)

Mocht het een dag slecht weer zijn dan zult u begrijpen dat wij net als u lekker thuis blijven !

 

Ontstaan

 

 

Aan het eind van de negentiger jaren begon het gemis aan een echte speeltuin in de waterwijk nijpend te worden. Er zijn toen enkele onderzoeken gedaan naar de speelmogelijkheden van kinderen in die wijk, hetgeen resulteerde in een flink rapport met als uitkomst dat een volwaardige speeltuin geen overbodige luxe zou zijn. Na erg veel overleg van allerlei personen met erg veel instanties kwam uiteindelijk naar voren dat het braakliggend stuk grond toen de uitgelezen plek voor een grootschalige speeltuin zou kunnen zijn.

Een plan van opzet en uiteraard het kosten plaatje moesten toen gemaakt worden en dat resulteerde in een begroting van ongeveer 1 miljoen. De provincie en gemeente hebben samen daarvan de helft voor hun rekening genomen door te putten uit de subsidie van het grote steden beleid. De andere helft werd samengebracht door donaties van bedrijven en akties door bewoners. Nadat dat was zekergesteld kon de realisatie beginnen en werd de speeltuin aangelegd en beplant en kon het geheel in gebruik genomen worden. Om de boel te beheren is toen de stichting opgericht welke tot op de dag van vandaag die opdracht zo goed als mogelijk probeert uit te voeren.

Alle begin is natuurlijk moeilijk, als start heeft er een noodgebouw gestaan en werd de speeltuin beheerd door verschillende beheerders en vrijwilligers. Sinds al enige jaren nu heeft de stichting het volledige beheer onder zich en zorgt de gemeente nu alleen nog voor het echte noodzakelijke onderhoud.

In 2010 is het noodgebouw vervangen omdat het feitelijk onbewoonbaar was, het dak lekte en de muren waren aan het door rotten. De gemeente heeft dat gebouw toen vervangen door het huidge onderkomen waar wij als bestuur nog steeds trots op zijn. Tegelijk heeft de gemeente toen ook gelijk een aantal verbeteringen in de speeltuin gerealiseerd, zoals het vervangen van een paar toestellen, opnieuw te bestraten en het verwijderen van hinderlijke beplanting. Tevens is toen ook gelijk het voetbalveld veranderd en is het hardcourtveld aangelegd.

Dit relaas is natuurlijk maar een sumiere weergave van het geheel want het realiseren hiervan is zeker niet over een nacht ijs gegaan en heeft van velen de nodige tijd en inspanning gevraagd en daarom willen wij dan ook hier op deze plek al die personen bedanken voor hun inzet toen en een enkeling zelfs nu nog. En natuurlijk mogen wij alle vrijwilligers niet vergeten want zonder hun volkomen belangeloze inzet toen en nu zou de speeltuin er nooit zijn gekomen of zelfs zijn zoals die nu is.

Bedankt beste mensen !

 

 

Huisregels

 

 

Huisregels speeltuin

 • Hier spelen kinderen dus gebruik en/of bij u hebben van alcohol en drugs is verboden.
 • Roken is verboden, dat doen we dus buiten de hekken.
 • Zonnepitten zijn verboden in de speeltuin, hou deze dus in uw tas. Als wij deze zien dan nemen wij die voor u in bewaring tot u vertrekt.
 • Onze speeltoestellen (met uitzondering van het “ouderentoestel”) zijn gebouwd voor kinderen en kunnen derhalve de belasting door ouderen op den duur niet aan, laat daarom het gebruik hiervan s.v.p. aan de kinderen over.
 • Door de gehele speeltuin staan er prullenbakken, gooi uw afval hierin en niet op het terrein. Wij hebben er geen moeite mee om de speeltuin schoon te houden, maar het is leuker als u zelf daaraan meewerkt.
 • Bosjes, bomen en struiken zijn ter decoratie, dit zijn dus geen speelruimtes en of klimtoestellen. Wijs uw kinderen hierop s.v.p.
 • In onze speeltuin spelen kleine kinderen en daarom is het verboden voor fietsen, zowel fietsend als lopend. Hiervoor hangen op onze hekken de bekende borden maar deze worden nog teveel genegeerd en voor die reden sluiten wij vaak het hek bij het voetbalveld.
 • Spelen is leuk en dus ook met water, echter het vullen van waterpistolen in onze toilet ruimte is verboden. Bij drukte doen wij het veelal vanzelf maar indien niet vraag erom bij onze medewerker/ster en zij plaatsen dan een waterbak buiten hiervoor.
 • Het is al eens vermeld maar wij doen er alles aan om onze speeltuin netjes en veilig te houden maar zonder uw medewerking zal dit niet altijd lukken. Hou dus s.v.p. ook zelf de speeltuin schoon en bij onveilige situaties waarschuwt u onze medewerker/ster.
 • Door u zelf georganiseerde feestjes zijn mogelijk in onze speeltuin maar dit dient u echter wel vooraf in overleg met ons bestuur te doen en is dus zonder toestemming niet toegestaan.
 • Als laatste willen wij u er graag op wijzen dat u en uw kinderen welkom zijn in onze speeltuin maar dat u dat wel bent op uw eigen verantwoording.

Het bestuur.

 

 

Oud papier

 

 

Iedere 4 weken wordt door ons in de waterwijk het oud papier ingezameld.

Dit is een leuk potje voor ons waar wij door het jaar heen leuke dingen voor de kinderen mee kunnen doen , zoals bijvoorbeeld op de nationale speeltuindag iets lekkers voor de kinderen weggeven, een springkussen kunnen plaatsen en wat al niet meer. Natuurlijk is dat ook een bron van inkomsten waar wij onze rekeningen mee kunnen betalen, er moet net als iedereen ook gewoon huur voor het pand en elektra e.d. worden betaald

Het papier wordt ingezameld middels de bekende kliko’s, bent u echter niet in het bezit van een kliko dan kunt u het toch nog gewoon aanbieden. Kijk bijvoorbeeld op de ophaaldag of er nog plek is in een kliko die klaar staat en doe het daar dan bij of bind het pakketje bij elkaar en zet het dan naast die kliko’s. Let u dan wel op dat erbij geplaatst papier in een doos of een pakket nooit zwaarder mag zijn dan 5 kg en altijd bij de kliko’s moet staan. Zet u het gewoon ergens los in de straat neer dan wordt dat niet meegenomen.

Dit zijn de ophaal data Waterwijk voor het laatste stuk 2019 en 2020.

9 november 7 december 4 januari 1 februari
29 februari 28 maart 25 april 23 mei
20 juni 18 juli 15 augustus 12 september
10 oktober 7 november 5 december  

 

Graag attenderen wij u nog even op de inhoud van de kliko’s, steeds vaker moeten wij kliko’s laten staan omdat deze niet met papier zijn gevuld (zoals bedoeld) maar met restafval erbij. De papier kliko is alleen bedoeld voor papier en het door ons aanbieden van een vracht papier met restafval daarin kan betekenen dat die partij gewoon wordt afgekeurd en dus dat wij daar niets voor krijgen betaald.

Dit is dan niet alleen zonde van onze tijd maar nog veel meer omdat er dan geen opbrengsten zijn, dus let u s.v.p. op dat u alleen papier aanbied in die kliko.

Vinden wij bij controle ander materiaal dan papier in uw kliko dan zullen wij deze ongeleegd laten staan. Het is dan aan u om dit op te lossen en de volgende leging zullen wij zeker uw kliko goed nakijken.

 

 

 

Veilig en zeker

 

 

Veiligheid is bij ons een hoogstaand iets, we zien liever niet dat er in onze speeltuin ongelukken gebeuren alhoewel wij ons terdege realiseren dat dit niet voor 100 % te voorkomen is.

Echter wij doen er ons uiterste best voor om dit te voorkomen maar u als ouder heeft hier ook zeker een rol in door uw kinderen hierin te leiden.

Regelmatig controleren wij onze toestellen op gebreken en wanneer nodig herstellen wij dat ter plekke als dat mogelijk is en wanneer niet ondernemen wij actie om dat z.s.m. te laten doen.

Een zeer belangrijk item is de fietsen op het terrein. dit is zoals de borden aan beide zijden van de speeltuin op de hekken aangeven verboden echter dit wordt te vaak genegeerd. Er spelen kinderen in de speeltuin en die letten niet op (hoeven ze ook niet want het is een speeltuin en geen openbare weg). Maar komt een kind onder een fietsende bezoeker zijn of haar fiets terecht dan kan dat alle mogelijk gevolgen hebben, daarom is het fietsen of het meenemen van een fiets binnen onze hekken ten strengste verboden. Enigste uitzondering hierop zijn kleine driewielertjes, alle overige fietsen dienen buiten het hek in de daarvoor bedoelde fietsenstalling geplaatst te worden.

Zo af en toe hoor je wel eens op het nieuws dat er iets is gebeurd met een kind in een bosje of andere plek. Hier zijn natuurlijk geen woorden voor te vinden en gelukkig is dit bij ons nog nooit gebeurd en dat willen wij ook graag zo houden. Onze speeltuin is omgeven door bebossing en hoe aantrekkelijk het ook is om daarin te spelen is dat bij ons verboden, ook wij zijn kind geweest en we weten hoe moeilijk dat is maar houd u net als wij dat doen uw kinderen voor om dat niet te doen. Wij willen graag het overzicht behouden en dat kunnen wij niet in de bebossing vandaar onze reden om uw kinderen alleen in de speeltuin te laten spelen.

Gedurende het seizoen (april t/m september) is er van 12 tot 17 uur altijd toezicht aanwezig in de speeltuin en is ons gebouw ook geopend voor toilet gebruik, medische hulp en versnaperingen.

U als bezoeker van onze speeltuin dient wanneer u aanwijzingen krijgt van een van onze vrijwilligers/sters deze dan ook op te volgen.

Komt u gedurende uw verblijf in onze speeltuin een volgens u onveilige situatie tegen komt u dat dan terstond aan ons melden zodat wij daarin actie kunnen ondernemen om die situatie te verhelpen.

 

Zo vinden wij niet alleen veiligheid belangrijk bij ons maar is het net zo of zelfs nog belangrijker in de omgang met kinderen.

Wilt u als vrijwilliger bij ons komen werken dan bent u natuurlijk welkom maar voordat het zover is zult u eerst door het aanloop proces heen moeten. Zo zult u na uw aanmelding worden uitgenodigd voor een “intake” gesprek waarin wij met u in gesprek gaan en u de rest van het proces uitleggen. U zult worden aangemeld voor een VOG (bewijs goed gedrag) via het ministerie van Justitie, dit gebeurd voor u geheel kosteloos. U zult nadat dit bewijs binnen is ook nog de gedragscode (deze kunt u verderop bekijken) voor grensoverscheidend handelen moeten ondertekenen en vanaf dat moment mag u bij ons komen werken.

Wij ondersteunen de handleidingen en overige formulieren die zijn uitgegeven door het NOV.

logo-nov

Handleidingen, intentieverklaring en gedragscode kunt u via de linken hieronder bekijken.

Handleiding                               Intentieverklaring                                   Gedragscode

Ouders of kinderen die denken of vermoeden hiermee in aanraking te zijn gekomen kunnen zich melden bij onze vertrouwenspersoon, Anna Rijpsma van Welzijn Lelystad.

U kunt haar bereiken op haar telefoon 0643507210 of email: A.Rijpsma@welzijnlelystad.nl

Zij zal uw probleem vertrouwelijk met u opnemen en indien noodzakelijk daarnaar gaan handelen.

 

 

Reklame maken

 

 

In overleg met de gemeente mogen wij nu beperkt reclame mogelijkheid aanbieden.

links

rechts

Ziet u uw reclame uiting al hier op een van deze hekken hangen dan is het zaak om ons een mailtje te sturen met uw contact gegevens en wij gaan u dan z.s.m. hierover benaderen om e.e.a. door te nemen.

 

 

Privacy statement

 

 

Stichting Schateiland Waterwijk, gevestigd aan Voorstraat 503, 8226KL Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://schateiland-lelystad.nl Voorstraat 503, 8226KL Lelystad +31320258089

Jan van der Beek is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Schateiland Waterwijk Hij/zij is te bereiken via voorzitter@schateiland-lelystad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Schateiland Waterwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en het aanmelden voor activiteiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Schateiland Waterwijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schateiland-lelystad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Stichting Schateiland Waterwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om aanmeldingen voor activiteiten te verwerken

Geautomatiseerde besluitvorming:

Stichting Schateiland Waterwijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Schateiland Waterwijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting Schateiland Waterwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(website account)

Ingevoerde data t.b.v. een websiteaccount, zoals naam, adresgegevens, telefoon en email.

Alle door u ingevoerde gegevens tijdens het aanmaken van een account op onze website worden bewaard totdat u besluit om uw account te verwijderen. Dit kunt u zelf in uw account overzicht na inloggen.

(aanmeldingen activiteiten)

Uw account gegevens en naam en leeftijd kinderen.

Alle door u aangeleverde gegevens middels een aanmelding voor een activiteit worden bewaard tot afloop van die betreffende activiteit, daarna worden deze vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Schateiland Waterwijk verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stichting Schateiland Waterwijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Schateiland Waterwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schateiland-lelystad.nl.

Stichting Schateiland Waterwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Stichting Schateiland Waterwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schateiland-lelystad.nl