Jeugdfonds Sport & Cultuur

Monique Maks, directeur/bestuurder geeft hierover de navolgende omschrijving wat dit fonds voor ieder kind dat achterblijft in zijn of haar ontwikkeling nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen en wat zij daarin kunnen betekenen als fonds.

“Juist kinderen die opgroeien in armoede, en dat zijn er in Nederland anno 2018 nog altijd 378.000, hebben een extra steuntje in de rug nodig”, zegt Monique. “Dat steuntje in de rug biedt het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Wij betalen het lesgeld/contributie voor de sportclub, muziekles, hiphop klas, tekenles, leren rappen of DJ’en. Zodat alle kinderen kunnen ontdekken wat ze leuk vinden, de kans krijgen nieuwe vriendschappen te sluiten, kortom: hun leefwereld te vergroten. Dankzij landelijke dekking kunnen kinderen in heel Nederland mee doen. Onze provinciale en stedelijke fondsen kennen de lokale situatie goed en doen in de haarvaten van de samenleving hun werk. In 2017 hebben we ruim 70.000 kinderen kansen kunnen geven. Steeds vaker gebeurt dat in samenwerking met onze partners Leergeld, Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp. Samen zorgen we ervoor dat kinderen toegang hebben tot een breed pakket aan voorzieningen: van voetbal tot een verjaardagsfeestje. Uiteraard kunnen we het niet alleen. Daarom zij we erg blij met de steun van het Rijk, de gemeenten, onze intermediairs, partners en de vele vrijwilligers. Zij maken het mogelijk dat alle kinderen mee kunnen doen. En: meedoen = meer kansen!”

Afgelopen week was ik bij Anil Ghiraw, eigenaar van Gym Inn, en toen spraken wij hierover. Hij gaf aan hieraan met veel liefde mee te werken omdat hij het ook zeer belangrijk vindt dat kinderen zich volledig moeten kunnen ontwikkelen ondanks het gemis van een riant inkomen. Wil je weten wat hij hieraan doet om dat mede mogelijk te maken ga dan eens naar hem toe en vraag het hem. Gym Inn is gevestigd aan de Ketelmeerstraat.

Wij als speeltuin kunnen hier helaas niet meer mee omdat het ons gewoon ontbreekt aan de middelen maar wij onderschrijven zijn filosofie zeker en zullen altijd blijven proberen om zoveel mogelijk activiteiten te blijven organiseren welke natuurlijk ook altijd gratis zullen zijn.