Skip to content
Close

Aan het eind van de negentiger jaren begon het gemis aan een echte speeltuin in de waterwijk nijpend te worden. Er zijn toen enkele onderzoeken gedaan naar de speelmogelijkheden van kinderen in die wijk, hetgeen resulteerde in een flink rapport met als uitkomst dat een volwaardige speeltuin geen overbodige luxe zou zijn. Na erg veel overleg van allerlei personen met erg veel instanties kwam uiteindelijk naar voren dat het braakliggend stuk grond toen de uitgelezen plek voor een grootschalige speeltuin zou kunnen zijn.

Een plan van opzet en uiteraard het kosten plaatje moesten toen gemaakt worden en dat resulteerde in een begroting van ongeveer 1 miljoen. De provincie en gemeente hebben samen daarvan de helft voor hun rekening genomen door te putten uit de subsidie van het grote steden beleid. De andere helft werd samengebracht door donaties van bedrijven en akties door bewoners. Nadat dat was zekergesteld kon de realisatie beginnen en werd de speeltuin aangelegd en beplant en kon het geheel in gebruik genomen worden. Om de boel te beheren is toen de stichting opgericht welke tot op de dag van vandaag die opdracht zo goed als mogelijk probeert uit te voeren.

Alle begin is natuurlijk moeilijk, als start heeft er een noodgebouw gestaan en werd de speeltuin beheerd door verschillende beheerders en vrijwilligers. Sinds al enige jaren nu heeft de stichting het volledige beheer onder zich en zorgt de gemeente nu alleen nog voor het echte noodzakelijke onderhoud.

In 2010 is het noodgebouw vervangen omdat het feitelijk onbewoonbaar was, het dak lekte en de muren waren aan het door rotten. De gemeente heeft dat gebouw toen vervangen door het huidge onderkomen waar wij als bestuur nog steeds trots op zijn. Tegelijk heeft de gemeente toen ook gelijk een aantal verbeteringen in de speeltuin gerealiseerd, zoals het vervangen van een paar toestellen, opnieuw te bestraten en het verwijderen van hinderlijke beplanting. Tevens is toen ook gelijk het voetbalveld veranderd en is het hardcourtveld aangelegd.

Dit relaas is natuurlijk maar een sumiere weergave van het geheel want het realiseren hiervan is zeker niet over een nacht ijs gegaan en heeft van velen de nodige tijd en inspanning gevraagd en daarom willen wij dan ook hier op deze plek al die personen bedanken voor hun inzet toen en een enkeling zelfs nu nog. En natuurlijk mogen wij alle vrijwilligers niet vergeten want zonder hun volkomen belangeloze inzet toen en nu zou de speeltuin er nooit zijn gekomen of zelfs zijn zoals die nu is.

Bedankt beste mensen !