Skip to content
Close

Stichting Schateiland Waterwijk, gevestigd aan Voorstraat 503, 8226KL Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://schateiland-lelystad.nl Voorstraat 503, 8226KL Lelystad +31320258089

Sandra van Oort is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Schateiland Waterwijk Zij is te bereiken via info@schateiland-lelystad.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Schateiland Waterwijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken en het aanmelden voor activiteiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Schateiland Waterwijk verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@schateiland-lelystad.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Stichting Schateiland Waterwijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om aanmeldingen voor activiteiten te verwerken

Geautomatiseerde besluitvorming:

Stichting Schateiland Waterwijk neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Schateiland Waterwijk) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Stichting Schateiland Waterwijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

(website account)

Ingevoerde data t.b.v. een websiteaccount, zoals naam, adresgegevens, telefoon en email.

Alle door u ingevoerde gegevens tijdens het aanmaken van een account op onze website worden bewaard totdat u besluit om uw account te verwijderen. Dit kunt u zelf in uw account overzicht na inloggen.

(aanmeldingen activiteiten)

Uw account gegevens en naam en leeftijd kinderen.

Alle door u aangeleverde gegevens middels een aanmelding voor een activiteit worden bewaard tot afloop van die betreffende activiteit, daarna worden deze vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Stichting Schateiland Waterwijk verstrekt geen gegevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Stichting Schateiland Waterwijk gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Schateiland Waterwijk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schateiland-lelystad.nl.

Stichting Schateiland Waterwijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Stichting Schateiland Waterwijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schateiland-lelystad.nl