Skip to content

Regels speeltuin gebruik door scholen, peuterspeelzalen e.d.

Wij vragen u om uw drinken bij ons te halen zodat wij deze opbrengsten kunnen gebruiken voor de activiteiten.

• In de ochtend is de winkel tegen betaling open.
Dit is voor 2 uur € 25 minimum, blijft u langer dan 2 uur dan komt daar € 12,50 p/u bovenop, dit wordt per heel of half uur afgerekend.
Toiletgebruik kunt u afkopen en daarvoor gebruiken wij een deler, u zult die kosten vermeld krijgen in onze bevestigings mail.
Besteedt u in onze winkel tenminste voor 50 € dan rekenen wij de bijdrage van 25 € niet, u blijft wel altijd de toiletkosten betalen.
• Verboden te roken.
• U zelf aansprakelijk voor de kinderen en dient u dus voor voldoende toezicht te zorgen.
• Flesjes vullen etc. in onze toiletruimte is verboden.
• De zandbak is om in te spelen en dient het zand erin te blijven. De overige zandplekken rondom de toestellen zijn valplekken en geen plek om met zand te spelen.
• Bosjes en struiken zijn geen speelplaats, er is genoeg speelmateriaal in de speeltuin zelf.
• Klimmen over hekken is verboden.
• Afzeggen door omstandigheden minimaal 3 uur van te voren.
• Pleisters e.d. zijn bij ons aanwezig.
• Aanmeldingen kunnen gedaan worden via het formulier of u maakt telefonisch een afspraak om uw bezoek te bespreken.
• Bij vertrek vragen wij u het schoon achter te laten, zoniet dan brengen wij dit in rekening.