Skip to content
Close

Veiligheid is bij ons een hoogstaand iets, we zien liever niet dat er in onze speeltuin ongelukken gebeuren alhoewel wij ons terdege realiseren dat dit niet voor 100 % te voorkomen is.

Echter wij doen er ons uiterste best voor om dit te voorkomen maar u als ouder heeft hier ook zeker een rol in door uw kinderen hierin te leiden.

Regelmatig controleren wij onze toestellen op gebreken en wanneer nodig herstellen wij dat ter plekke als dat mogelijk is en wanneer niet ondernemen wij actie om dat z.s.m. te laten doen.

Een zeer belangrijk item is de fietsen op het terrein. dit is zoals de borden aan beide zijden van de speeltuin op de hekken aangeven verboden echter dit wordt te vaak genegeerd. Er spelen kinderen in de speeltuin en die letten niet op (hoeven ze ook niet want het is een speeltuin en geen openbare weg). Maar komt een kind onder een fietsende bezoeker zijn of haar fiets terecht dan kan dat alle mogelijk gevolgen hebben, daarom is het fietsen of het meenemen van een fiets binnen onze hekken ten strengste verboden. Enigste uitzondering hierop zijn kleine driewielertjes, alle overige fietsen dienen buiten het hek in de daarvoor bedoelde fietsenstalling geplaatst te worden.

Zo af en toe hoor je wel eens op het nieuws dat er iets is gebeurd met een kind in een bosje of andere plek. Hier zijn natuurlijk geen woorden voor te vinden en gelukkig is dit bij ons nog nooit gebeurd en dat willen wij ook graag zo houden. Onze speeltuin is omgeven door bebossing en hoe aantrekkelijk het ook is om daarin te spelen is dat bij ons verboden, ook wij zijn kind geweest en we weten hoe moeilijk dat is maar houd u net als wij dat doen uw kinderen voor om dat niet te doen. Wij willen graag het overzicht behouden en dat kunnen wij niet in de bebossing vandaar onze reden om uw kinderen alleen in de speeltuin te laten spelen.

Gedurende het seizoen (april t/m september) is er van 12 tot 17 uur altijd toezicht aanwezig in de speeltuin en is ons gebouw ook geopend voor toilet gebruik, medische hulp en versnaperingen.

U als bezoeker van onze speeltuin dient wanneer u aanwijzingen krijgt van een van onze vrijwilligers/sters deze dan ook op te volgen.

Komt u gedurende uw verblijf in onze speeltuin een volgens u onveilige situatie tegen komt u dat dan terstond aan ons melden zodat wij daarin actie kunnen ondernemen om die situatie te verhelpen.

 

Zo vinden wij niet alleen veiligheid belangrijk bij ons maar is het net zo of zelfs nog belangrijker in de omgang met kinderen.

Wilt u als vrijwilliger bij ons komen werken dan bent u natuurlijk welkom maar voordat het zover is zult u eerst door het aanloop proces heen moeten. Zo zult u na uw aanmelding worden uitgenodigd voor een “intake” gesprek waarin wij met u in gesprek gaan en u de rest van het proces uitleggen. U zult worden aangemeld voor een VOG (bewijs goed gedrag) via het ministerie van Justitie, dit gebeurd voor u geheel kosteloos. U zult nadat dit bewijs binnen is ook nog de gedragscode (deze kunt u verderop bekijken) voor grensoverscheidend handelen moeten ondertekenen en vanaf dat moment mag u bij ons komen werken.

Wij ondersteunen de handleidingen en overige formulieren die zijn uitgegeven door het NOV.

logo-nov

Handleidingen, intentieverklaring en gedragscode kunt u via de linken hieronder bekijken.

Handleiding                               Intentieverklaring                                   Gedragscode

Ouders of kinderen die denken of vermoeden hiermee in aanraking te zijn gekomen kunnen zich melden bij onze vertrouwenspersoon, Anna Rijpsma van Welzijn Lelystad.

U kunt haar bereiken op haar telefoon 0643507210 of email: A.Rijpsma@welzijnlelystad.nl

Zij zal uw probleem vertrouwelijk met u opnemen en indien noodzakelijk daarnaar gaan handelen.